2014-06-01 Strategie Siedmiu Wzgórz

The English version is here.

Bóg kieruje naszą uwagę w kierunku przebudzenia, reformacji i Królestwa.  Zaprasza nas do tego, abyśmy byli bardziej praktyczni i strategiczni.  Czekanie na Boga i modlitwa są niezbędne i  dobre , natomiast Pan zaprasza nas też do wdrożenia naszych modlitw w życie i kulturę w praktyczny sposób.  Jest to przesłanie Królestwa.  Jesteśmy tu, aby we wspaniały sposób zmieniać świat.  Królowie świadomie przynoszą przebudzenie i reformację.  Otrzymaliśmy możliwość i namaszczenie, aby stworzyć strategie,  które zbudują Królestwo na ziemi.    Poniżej znajduje się lista strategii.  Czym się wyróżniają?  Strategie Królestwa, które mają wpływ na narody są osadzone na fundamentach strategii serca.

” Strategiczne planowanie jest kluczem do bitwy.” Przypowieści Salomona  24:6 (tlum. z ang. Biblia Message )

2014-06-01 7 Mtns in Poland PL

 

 1.  Mentoring ( Ojcze któryś jest w Niebie)– W Królestwie istnieje apostolski element jakim jest posiadanie ojca i stawanie się ojcem.   Nie chodzi tu o system hierarchii i odpowiedzialności;  ale o jedność serc i  pielęgnowanie marze, które Bóg wypisał na naszych sercach.   W przeszłości  przywództwo generowało  sługi ” to ja czynię cię odpowiedzialnym za mój plan”.  Prawdziwe przywództwo uwalnia królów przez pomaganie im w odkrywaniu tego, co Bóg wypisał na ich sercach i  czynienie ich odpowiedzialnymi za realizację tych marzeń.  Każdy z nas motywowany jest naszym własnym marzeniem – to  Bóg nas w ten sposób stworzył.

2.  Praca jest formą uwielbienia ( Niech święci się Imię Twoje) – Uwielbienie to celowy akt oddzielenia czasu w Bożej obecności  w celu skupienia się na Nim w modlitwie, rozważaniu i śpiewaniu  Jemu pieśni, w odosobnieniu  lub  towarzystwie innych.  Potrzebujemy dodatkowo  przełamania dualizmu podziału między tym, co święte  a świeckie, duchowe i naturalne. Nasze uwielbienie ma być w Duchu i w Prawdzie.  Nasze serca potrzebują zintegrowania w świętości i pełni. Uwielbienie to więcej niż słowa.   Oddajemy Bogu nie tylko ofiarę z naszego czasu, pieniędzy, słów czy pieśni,  sami stajemy się tą ofiarą którą pragnie Bóg, oddajemy się jemu jako żywa ofiara.  Nasza praca może przynieść nam chwałę, którą możemy oddać Bogu.  Nasze twórcze zdolności,  przedsiębiorczość,  sława i bogactwo mogą być odzwierciedleniem obecności Bożej chwały nad nami, możemy je oddać Bogu w akcie ofiarności w stosunku do innych ludzi  i uwielbienia dla Boga.  Wszystko na ziemi przynosi chwałę Bogu, kiedy jest w pełni rozwinięte , włącznie z tobą.  Jeśli ukrywasz swoją chwałą okradasz Boga z Jego chwały.  Pozwól sobie na to, aby być docenionym i widocznym.  Jesteś Bożym stworzeniem,  jesteś wypełniony Duchem Jezusa. Bycie sobą  i życie swoimi marzeniami to jeden z aspektów uwielbienia.  Praca zawodowa może być wyrazem naszych serc i aktem uwielbienia, które buduje Królestwo i przynosi Bogu chwałę.  Nie tylko spędzamy czas w Jego obecności, ale też sprowadzamy Jego obecność do naszej kultury  i  używamy naszego proroczego namaszczenia oraz darów ducha w miejscu naszego zawodowego wpływu.

3.  Błogosławienie Narodów ( Niech Przyjedzie Królestwo Twoje) –   Powołaniem wierzących nie jest tylko czekaniem na pochwycenie.  Jesteśmy tutaj aby sprowadzić Królestwo, które będzie błogosławieństwem dla narodów  ( Księga Rodzaju 12) i  czynić narody uczniami  ( Mateusza 28). Naszym zadaniem jest naprawić to, co zostało zniszczone w naszej kulturze i  pełnić role przywódców na każdej z gór wpływu.  Nasze chrześcijańskie powołanie  znajduje swoje spełnienie poza czterema ścianami budynków,  na każdej z  gór wpływu w społeczeństwie.  To właśnie tam otwierają się prawdziwe drzwi do służby.

4.   Bóg pisze na naszych sercach ( Niech będzie wola Twoja) – Cechą Królestwa jest  zmiana naszej relacji z Bogiem, ze sługi stajemy się przyjacielem.  Sługa czyni  tylko to, co mu nakazano, przyjaciele  dzielą Boże serce.  W pragnieniach naszego serca odnajdujemy  wolę Bożą i zdajemy sobie sprawę z tego, że budowanie Królestwa polega na odkryciu i wypełnieniu naszego marzenia.  Stanowi to kwintesencję Ewangelii Królestwa.   Kiedy widzimy, że Jezus buduje swoje Królestwo i zaprasza nas do odegrania roli w tym dziele, że nasza praca i działalność mają przeznaczenie w Królestwie, odnajdujemy cel naszego życia i biegniemy w jego kierunku.   Wielu Chrześcijan i tych którzy jeszcze Boga nie poznali nie słyszeli jeszcze przesłania Królestwa: wierzący mają pozwolenie od Boga, aby marzyć.  Niezwykłe!

5.   Wzbudzanie Bogactwa ( Powszedni Chleb) – W Królestwie widzimy większy balans pomiędzy duchowością i mądrością.  Pieniądze są narzędziem,  którego używamy do budowania naszego marzenia, naszej służby i Bożego Królestwa.  Istnieje jasne i praktyczne biblijne połączenie pomiędzy mądrością i zdolnością do tworzenia bogactwa.  Dzięki mądrości  możemy stworzyć plan biznesowy  i  plan przepływu gotówki aby ” policzyć koszty” zanim zderzymy się z walką.  Wyzwaniem przed jakim obecnie każdy z nas staje jest odnalezienie naszego powołania , które wzbudzi finanse,  usłuży ludziom i będzie błogosławieństwem  dla miast i narodu, jednocześnie budując Królestwo.  Jedną rzeczą jest oglądanie Królestwa, zaś  inną wejście do Królestwa i uczestniczenie w  czynieniu dobra w duchu mądrości i doskonałości.  Jak to wygląda?  . Jak miłość .  Mądrość  która manifestuje się w życiu człowieka jest niezwykła,  atrakcyjna , generuje również finanse.  Kieruje ludzi w kierunku Boga.   Salomon jest przykładem człowieka żyjącego w mądrości, czytamy o niej w księdze Przypowieści.   Twoim zadaniem jest spojrzeć w lustro i zdać sobie sprawę, że Salomon w całej swojej chwale i mądrości nie był ważniejszy od ciebie. Musimy jedynie poprosić o mądrość w wierze.  Bóg daje nam ducha mądrości.

6.  Przełamywanie barier serca ( przebacz)– Większość z nas posiada bariery w sercu, które reprezentują przysiegi, których dokonaliśmy w naszej przeszłości, stały się one zacementowanym sufitem (ograniczeniem) dla naszej przyszłości.   Zmiana przekonań w naszych sercach o naszej tożsamości i potencjale  jest kluczowym krokiem w uzdrowieniu wewnętrznym, który jest niezbędny, aby wejść na następny poziom.  Nasze serca  poprowadziły nas i trzymają nas dokładne w naszych obecnych okolicznościach życia.  Myślimy,  że możemy się zmienić przez zmianę naszego nastawienia czy tylko myśli, ale 90% wszystkiego co mówimy i robimy pochodzi bezpośredni z serca i jest bardzo odpornym na zmiany.   Nasze serca opuszczą bezpieczeństwo tego co “stare” ryzykując wejście w  “nowe”, ale musimy mieć dla tego dobry powód.   Puszczamy nasze zranienie i przebaczamy kiedy  rozumiemy, że możemy  wymienić  je na nasze przeznaczenie  i wybić się z cyklu  utknięcia na danym  poziomie.   Koncept uzdrowienia wewnętrznego niegdyś polegał na odpuszczaniu i przebaczaniu, teraz rozumiemy,  że nasze serca potrzebują być zaproszone do podjęcia swojego przeznaczenia w Królestwie.  Stanowi to dobry powód  do tego, aby pozostawić status quo i podjąć ryzyko zmiany. Obserwowaliśmy jak dokonuje się zmiana w sercach .. włącznie z naszymi własnymi.

” Uzdrawia tych których serce jest złamane i zawiązuje ich rany” Psalm  147:3

“Bacząc aby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu” Hebr.12:15

7.  Wizja ( zbaw nas od złego) – największe uwolnienie od pokus przychodzi, gdy podnosi się zasłona i widzimy Królestwo i gdy jesteśmy przyciągnięci  przez dobre rzeczy które przygotował dla nas Bóg.  Bóg jest stwórcą przyjemności, radości i celu ( Psalm 16:11).  To właśnie dobroć Boża prowadzi nas do pokuty. Nasze serca odwracaja sie od tego, co stare, gdy są w stanie zasmakować tego, co nowe.   Dzielę się ewangelią Królestwa przez pomaganie ludziom dotknięcia pragnień, które Bóg już włożył w ich serca- jest to prorocze “doświadczenie” obecności Bożej.  Kiedy dotykamy  przeznaczenia w Królestwie  mówiąc proroczym językiem serca ( miłość), następuje zmiana i ludzie decydują się na wybór Jezusa i Jego Królestwa.   Jest to również prawdą w korporacjach, które niegdyś osądziliśmy jako ” złe korporacyjne  imperia”, one również niosą powołanie od Boga i wybierają Jezusa.   Bóg odkrywa indywidualne, jak i korporacyjne plany serc.

Albowiem ja wiem jakie myśli mam o was- mówi Pan- myśli o pokoju a nie o niedoli aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły wysłucham was” Jer 29:11

  Jezus  zakończył  wskazówki do swojej strategicznej modlitwy tą prawdą ”  O ile bardziej Ojciec wasz w niebie da Ducha Świętego tym którzy go proszą”.  Moim największym odkrycie i skarbem jest to jak bardzo obecność Boża towarzyszy Ewangelii Królestwa.  Zawsze zaskakuje mnie  prorocze namaszczenie i  wpływ na serca ludzi.  Prawdziwie dotykamy następnej reformacji. Duch Święty jest obecny i działa potężnie w  różnych sferach wpływu w społeczeństwie.

{ 1 comment… read it below or add one }

joe little June 2, 2014 at 12:45 pm

I cherish these newsletters and can hardly wait for Mondays to get the next one.
Did you have a reason for sending this one in another language?
Please translate!!!
Joe

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: